אבטחת אתרים מרוחקים ולא מאויישים

אתרים מרחוקים ולא מאוישים נדרשים להגנה ייעודית נשלטת מרחוק המותאמת לאתגרים והאיומים שמכתיב השטח. מערכות ההגנה הייעודיות מספקות ניטור מקיף של האתר, שידור רציף לאחור ללא הפרעות התלויות ברוחב פס או חשמל ויכולת הפעלת תגובה מרחוק כגון: הפעלת מיסוך עשן, תאורה, כריזה ומגוון רחב של אוטומציות.