מערכות מוגנות פיצוץ

הגנה על מתקנים רגישים באזורים דליקים ונפיצים כגון בתי זיקוק, אתרי אחסנת דלק או גז, נדרשות מערכות ייעודיות בעלות רמת סבילות ובטיחות גבוהה אשר יכולות לנטר באופן רציף תחת תנאים מאתגרים אלה. המערכת הממוגנת שורדת פיצוץ, ומאפשרת להמשיך לשדר לאחור ולנהל את האירוע מרחוק.